Zahrady kvalitně / Projekce

Návrh zahrady (terasy, balkónu, zimní zahrady) by měl vycházet především z Vašich přání
a požadavků, které respektujeme a snažíme se jim přizpůsobit, proto je každý jeden návrh
vždy originálem. Pomůžeme Vám vyřešit Váš prostor tak, aby pro Vás byl zajímavý v
 každém ročním období, a poskytoval Vám soukromí a místo pro odpočinek a relaxaci.

Začínáme konzultací na pozemku (stavbě), kde s Vámi prodiskutujeme vaše představy,
uděláme si fotodokumentaci stávajícího stavu a převezme si podklady(stavební plán,
katastrální mapu, situaci umístění domu na pozemku, půdorys domu,
zakreslení inženýrských sítí…). Pokud není k dispozici mapový podklad, pozemek
(terasu, balkón) si zaměříme.

 

Následně vypracujeme kompoziční studii ve více variantách, které s Vámi prodiskutujeme
a po schválení vypracujeme celkový situační výkres.

Situační výkres je výchozím podkladem pro zpracování dalších výkresů, zejména projektu
závlahy, osazovacího plánu, konstrukčních řešení technických prvků (terénní úpravy,
zpevněné plochy, opěrné zídky, vodní prvky, dřevěné prvky a pod...)