Zahrady kvalitně / Vodní prvky

Dekorativní vodní prvky dodávají zahradě zajímavou atmosféru.

Provrtané kameny, vodotrysky, fontány

Vodní toky, potůčky

Dekorativní jezírka, tůňky, jezera

 

Úžitkové vodní prvky jsou určené pro relaxaci a koupání, a nebo slouží jako vodní zdroje.

 

Bazény

Whirpool

Zahradní sprchy

Vodní zásuvky

Studny, vrty

 

Zásobní jímky