Zahrady kvalitně / Automatický závlahový systém

Důvody pro realizaci automatické závlahy:

 

Úspora času – automatický systém po nastavení pracuje sám

Efektivní využití vody – závlaha pracuje v noci a tedy výpar vody ze závlahy je minimální,
zároveň srážková a vlhkostní čidla blokují spuštění závlahy při srážkách a bezprostředně
po nich

Možnost programování závlahy dle Vašich potřeb (závlaha probíhá v době, kdy na zahradě
nejste – noční a ranní hodiny)

Členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu (dle světelných podmínek,
orientace světových stran….)

 

Přizpůsobení závlahy požadavkům vysazených rostlin a trávníku